حامیان علمی Best Life


آقای دکتر علیرضا جشنی مطلق

فوق تخصص نوزادان / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرزخانم دکتر میترا رادفر

فوق تخصص نوزادان /عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


آقای دکتر عبدالله جنت دوست

فوق تخصص نوزادان / هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز


آقای دکتر پدرام نیک نفس

فوق تخصص نوزادان / استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان


آقای دکتر شاهین نریمان

فوق تخصص نوزادان / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران


آقای دکتر بهزاد جدیری

فوق تخصص نوزادان / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


خانم دکتر پریسا محققی

فوق تخصص نوزادان / عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران


آقای دکتر محمدحسین بهزاد مقدم

فوق تخصص نوزادان


آقای دکتر محمد زنوزی راد

دکتری تخصصی بالینی کودکان


آقای دکتر محمدکاظم سبزه ای

فوق تخصص نورادان / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان


خانم دکتر نسرین خسروی رستمی

فوق تخصص نوزادان / عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران


آقای دکترعلی آقایار ماکویی

فوق تخصص نوزادان / استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت Best Life می باشد ©
محصولی در سبد نیست.