• محصولاتی با کیفیت، رقابت با اروپا و آمریکا
    کیفیت محصولات ضمانت کاری ما

حامیان علمی Best Life

افتخارات و گواهینامه ها

نی نی پدیا

تاریخچه:

واقعیت این است که پرداختن به جامعیت نیازهای نوزادان خصوصا نوزادان نارس در کشور ما بسیار محدود بوده است. شرکت طراوت افق زندگی به پشتوانه حضور و همفکری با جمعی از متخصصین که همه عمر حرفه ای خود را در این مسیر طی طریق نموده اند در اواسط سال ۱۳۹۶ مصمم به تولید محصولات خاص برای استفاده گروه نوزادان نیازمند به مراقبت های ویژه گردید. ما در این فرصت کم با سرعت به بخش اعظمی از تجربه های سایر کشورها دست یافتیم و اطمینان می دهیم که بالاترین کیفیت را در تولید محصولاتمان بکار خواهیم برد. ارتباط تنگاتنگمان با کشورهای اروپایی صاحب سبک همانند کانادا، هلند و نروژ و الگو برداری از فرایندهای تولید آنان، سرعت را در دستیابی به مطلوبیت مورد انتظارمان چندین برابر نموده است. در مدت اخیر گروهی از بهترین متخصصین نوزادان خارجی نیز در همه عرصه های علمی مربوط، ما را تحت راهنمایی و تشویق قرار داده اند. بسترهایی را فراهم نموده ایم که بصورت (تحت فرایند کارشناسی) تولیداتمان را رقیب شرکتهای اروپایی نموده و سهم مناسبی از بازار کشورهای منطقه را کسب نماییم.
© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت Best Life می باشد ©
محصولی در سبد نیست.